V Moravskoslezském kraji proběhne již třetím rokem československá pěvecká soutěž „HLAS SLEZSKA “

 

Zakladatelkou je operní pěvkyně a pedagožka Ilona Rédlová dipl.um., která má za cíl propojit klasický zpěv se zpěvem moderním a dát příležitost mladým talentům, kteří se ukáží renomovaným umělcům a producentům. Ti nejlepší z nich dostanou možnost spolupracovat s uměleckými agenturami Nemoros a Berrymusic Production, zazpívají si na významných koncertech, setkají se s osobnostmi, které jim dají do života cenné rady a zkušenosti.

Je nutno říci, že tato pěvecká soutěž je jediná svého druhu v ČR a SR. Dává příležitost talentovaným zpěvákům nejen v klasickém zpěvu, v populárním zpěvu, v komorním zpěvu, ale také v rappingu. Ojedinělá je také tím, že kategorie jsou rozdělené nejen dle věku, ale také dle školy.

Patrony soutěže se stali: pro klasický zpěv Jana Šrejma Kačírková (dvojnásobná držitelka ceny Thálie) zastupována agenturou Pavla Šporcla - Sporcl Arts agency s.r.o. a pro zpěv populární zpěvák a hudební skladatel Petr Bende.

Hlavním organizátorem soutěže je MIKS Krnov (http://mikskrnov.cz/) a soutěž je finančně podporována městem Krnovem. Dalším organizátorem je ZUŠ Krnov (http://www.zuskrnov.cz/), která poskytuje také zázemí soutěžícím pro klasický zpěv.

Do prvního i druhého ročníku se každý rok přihlásilo cca 150 soutěžích z celé ČR a SR.
Je to obrovský úspěch a díky ohlasům a přihlášeným soutěžícím dostala soutěž velkou perspektivu.

Výběrové kolo se uskuteční v Opavě v OC Breda Weinstein a letos poprvé i v Praze v Music City.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni od 8 do 99 let.

Kategorie jsou rozdělené nejen podle věku, ale také podle školy. Proto se nemůže stát, že by student konzervatoře soutěžil s někým, kdo se zpěvu věnuje jen okrajově na ZUŠ.

V roce 2018 soutěž zaštítil náměstek hejtmana moravskoslezského kraje a místostarosta města Krnova Jan Krkoška.

V roce 2019 soutěž zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.

V roce 2020 soutěž zaštítili Ministerstvo kultury a hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. Ing. Ivo Vondrák Csc.